درباره ما

بنیاد نیکوکاری مهر تهران با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و دانشجویان دختر فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ با اخذ مجوز رسمی از مراجع قانونی به شماره ۵۱۶/۱/۸۷ و اداره ثبت شرکت ها به شماره ۱۱۲۶۴ آغاز نموده است.پس از گذشت ۱۹ سال از فعالیت تا کنون پاسخگوی هزاران مددجوی سرپرست خانوار و صدها دانشجو بوده است.با توجه به اساسنامه بنیاد مهر تهران، این افراد را زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و دانشجویان دختر تشکیل میدهند.

بنیاد نیکوکاری مهر تهران با بهره مندی از یاری مردم خیرخواه و استفاده از نیروهای متخصص و تعامل با سایر NGO ها و نهادهای مدنی در عمر کوتاه خود موفق به کسب موقعیتی قابل توجه در میان سازمانهای فعال در امور زنان شده است. هم اکنون با کمک مددکاران خود که همگی بصورت داوطلبانه فعالیت مینمایند موفق شده ایم علاوه بر کمک هایی که طبق اساسنامه بنیاد انجام میدهیم، ارتباطی صمیمانه با مددجویان در جهت ارتقا سطح فرهنگی و اجتماعی این قشر محروم برقرار نماید.