تاریخچه

بنیاد نیکوکاری مهر تهران با هدف یاری رسانی به زنان سرپرست خانوار به منظور دستیابی آنان به استقلال اقتصادی در تیرماه ۱۳۷۸ تحت شماره ثبت ۱۱۲۶۴ فعالیت خود را آغاز نمود.

زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می‌شود که امر سرپرستی خانوار را به عهده دارند و ممکن است شاغل، دارای درآمد، بدون کار و یا خانه باشند. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۱۳۸۵ تعداد زنان سرپرست خانوار ۱/۱۰۰/۰۰۰ نفر اعلام گردیده است، البته در مورد آمار فوق بین جامعه شناسان اختلاف نظر وجود دارد زیرا بطور مثال آمار ارائه شده از طرف کمیته امداد عددی بالاتر را نشان میدهد زیرا از نظر آنان خانواده های بدسرپرست که مرد خانواده معلول، از کار افتاده و یا بیکار باشند نیز توسط زنان اداره میگردند، که با این احتساب این تعداد می‌تواند به ۱/۶۲۰/۰۰۰ نفر برسد.

به عقیده گروهی دیگر از جامعه شناسان ۹٪ تعداد خانوارهای هر جامعه را خانوارهای زن سرپرست تشکیل میدهند.با توجه به افزایش تعداد خانوارهای با تحت سرپرستی زنان در ۲ دهه اخیر بنیاد مهر توانمندسازی این گروه از زنان را محور فعالیت‌های خود قرار داده است و در این راستا اهم فعالیت این بنیاد بر موارد زیر متمرکز گردیده است.

  • یاری زنان سرپرست خانوار به منظور کمک به بهبود وضعیت خانواده از طریق تامین وسایل و ادوات کار
  • ایجاد زمینه های کسب مهارت جهت اشتغال
  • اعطا هزینه تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه های سراسری
  • اعطا هزینه تحصیل فرزندان دانش آموز مادران تحت پوشش بنیاد
  • راهنمایی زنان در حل مسائل خانوادگی در راستای تحکیم خانواده