مددکار


بنیاد مهر با بهره گیری از تخصص مددکاران و نیروهای داوطلب سعی در ارائه ی خدمات بیشتر و علمی تر به مددجویان است.چنانچه تمایل به همکاری دارید .ما را مطلع بفرمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/27
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مایل هستید در زمینه شغلی خود به مدد جویان کمک کنید؟ را انتخاب کنید.
آیا تمایل دارید کمک های خود را به صورت غیر نقدی و جنسی(آذوقه و پوشاک )به مددجویان بنیاد مهر برسانید؟ را انتخاب کنید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...